Notaro įgaliojimas Londone ir kituose Anglijos miestuose

Profesionaliai paruoštą, notaro patvirtintą ir apostile legalizuotą įgaliojimą išsiųskite įgaliotam asmeniui į Lietuvą.

ĮGALIOJIMAI

 • korespondencijai gauti;
 • darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti;
 • pensijai (pensijoms) gauti;
 • pašalpai gauti;
 • stipendijai gauti;
 • Brandos atestatui, diplomui ar pan. gauti
 • viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
 • atstovauti Lietuvos Respublikos įstaigose, įmonėse, institucijose;
 • atstovauti paveldėjimo bylose;
 • valdyti, disponuoti, pirkit, parduoti, dovanoti kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
 • valdyti, naudotis, disponuoti piniginėmis lėšomis esančiomis banko sąskaitoje atidaryti, uždaryti banko sąskaitą;
 • atlikti kitus veiksmus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Paruošimas

Įgaliojimas surašomas ir paruošiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Notaro tvirtinimas

Notarinis įgaliojimo tvirtinimas atliekamas Londono ambasadoje.

Apostilė

Reikia siųsti įgaliojimą į Legalization Office. Jums pageidaujant tai galime atlikti už Jus. 

Print | Sitemap
2008 - 2022© Vertėjai Londone, E: info@vertejailondone.com www.vertejai-londone.com, Facebook Messenger Marytė Kairytė